Pelajaran-16: Latihan Menyambung Fi'il Mudhari dengan Dhamair (AISAR)