GARUDA : Yonif Raider 142/Ksatria Jaya, Prajurit Batanghari