งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ YAKS x Amazing Thailand NFTs