กิจกรรม THAILAND SOFT POWER X GUINNESS WORLD RECORDS™ CHALLENGE