แถลงข่าวงานเทศกาล “มหกรรมเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์”