สุขทันทีที่งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ไปกับ “กลัฟ คณาวุฒิ”