Kitab Riyadhus Shalihin: Hadits 1537-1542 - Ustadz Dr. Mubarak Bamualim, Lc., M.H.I.