Ketika orangtua berbuat dzolim kepada anak kandungya -Syaikh Adham al-asimi