Dampak positif ibadah dalam melawan virus akhlak buruk yang ada dalam diri kita -Syaikh Adham