LIVE | Sholat Tarawih Malam Ke-20 Ramadhan 1445H | Imam Ustadz A. Farid, S.Kep., Ns. |